Ungdom
 
Priserne for at spille i sæsonen 2018/19 for ungdomsspillere er følgende:
 
U9-U11:      750,-
 
U13-U15:    1000,-
 
U17-U19:    1000,-
 
Prisen dækker træning hele sæsonen fra 1. september til 30. april og omfatter bolde samt tilskud til udvalgte stævner.
 
Betaling kan ske via Dankort eller e-Dankort. Har du ingen af delene, så kontakt vores kasserer: e-mail.